e
Cień Mistrza – uczymy się od najlepszych!

Projekt odbywał się w latach 2018 – 2020, w Paryżu. Powstał dzięki dofinansowaniu z programu POW ER. Główne cele projektu dla naszego stowarzyszenia to: stworzenie aktywnie działającej grupy roboczej, wykwalifikowanie się w nieformalnej artystycznej edukacji dorosłych, nabycie nowych narzędzi i umiejętności do działań lokalnych i społecznych, dokumentacja i praca nad stroną internetową.

Kilka słów o naszym partnerze…

GONGLE to stowarzyszenie, które powstało w 2006 roku w Montreuil, w Paryżu. Dyrektorem artystycznym jest Nil Dinc. Od roku 2006 członkowie poszukują nowych metod tworzenia teatru. Podejmują różne próby dialogu i aktywności z lokalną społecznością. W latach 2010 – 2020 stworzyli 6 międzynarodowych projektów o tematyce artystycznej. Istotną częścią ich projektów jest kultura sportu i polityka. Projekty te tworzone są by przygotować społeczność lokalną na zmiany (głównie urbanistyczne), jakie niosą za sobą Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w roku 2024.

Nasz projekt został podzielony na dwie aktywności. Podczas każdej mieliśmy uczyć się nowych metod pracy oraz współtworzyć wydarzenia o charakterze artystycznym. Pierwsza aktywność przypadła na październik 2018 roku i odbywała się w Paryżu. Podczas tego wyjazdu poznaliśmy nowe metody pracy i organizacji. Poznaliśmy również nowe metody dokumentacji. W wyniku tej mobilności powstał kalendarz i krótki film promujący naszą współpracę.

Druga aktywność odbyła się w czerwcu 2019 roku. Podczas dwutygodniowego pobytu w Paryżu braliśmy aktywny udział w przygotowywaniu następujących wydarzeń:

Druga aktywność udokumentowana została przez Michała Wojtarowicza. Jej wynikiem jest też powstanie strony internetowej, którą właśnie w tym momencie przeglądasz.