e

Sztukowanie Miasta to propozycja trzech kreatywnych działań dla mieszkańców Gryfina oraz wsi Wełtyń, Wirów i Sobieradz: Miasto Mówi Mi, Niewidzialne Miasta oraz Gminna Mapa Kultury. Każdy z projektów, poprzez swoją specyfikę, pobudził do twórczości dzieci, młodzież i dorosłych.

Efektem była realizacja kilkunastu małych działań artystyczno-kulturalnych z zakresu twórczości. W Miasto Mówi Mi udział wzięła młodzież, która stworzyła performanse w przestrzeni miejskiej. Były one oparte na historii tych miejsc. Niewidzialne Miasta łączyły pokolenia. Na podstawie książki, stworzono jej artystyczne interpretacje. W ramach Gminnej Mapy Kultury w świetlicach wiejskich odbyły się trzy bloki warsztatów artystycznych dla dzieci.

Przez okres kilku miesięcy, Gryfino było miejscem artystycznego wyrazu wszystkich pokoleń. Zadaniem projektu była aktywizacja społeczna oraz kształtowanie postaw kulturotwórczych mieszkańców z ograniczonym dostępem do kultury.