e

Edyta Waszak

Pedagog tańca

Contact:

Performances:

Edyta Waszak – zawodowo architektka, jedna ze współzałożycielek grupy KODAkids, zajmującej działalnością w zakresie edukacji architektonicznej i kulturowo-społecznej. Pedagog tańca, w przeszłości związana z obecnym Teatrem Tańca EGO VU. Z pasji zaangażowana w wieloaspektowe projekty edukacyjne związane z ruchem, tożsamością miejsc oraz socjologiczno-społecznym wymiarem przestrzeni sztuki. Członek stowarzyszenia Środowisko Inicjatyw Artystycznych „HYBADU”. Autorka i uczestnik projektów interdyscyplinarnych teatru ruchu, teatru społecznego.