e

Krzysztof Gmiter

REŻYSER TEATRALNY / ANIMATOR KULTURY

Contact:

KrzysztofGmiter@hybadu.ART

Performances:

Od siebie

Od 1995 roku pojawiam się na scenie i nie chcę zejść. Kocham teatr we wszystkich formach, barwach i odcieniach. Na co dzień pracuję jako lider Teatru 6 i PÓŁ a przez wiele lat związany byłem jako tancerz z teatrem tańca EGO VU. Jestem niepoprawnym optymistą z życiowym ADHD. Lubię zaangażowanych i bezpośrednich ludzi.

Bardziej formalnie

Krzysztof Gmiter (ur. 25.07.1980) – absolwent Instytutu Kultury Fizycznej oraz Pedagogiki Tańca na WSH Szczecinie; od 25 lat związany ze sceną; występuje w spektaklach teatralnych, musicalach, choreografiach tanecznych oraz akcjach performatywnych; realizator projektów kulturalnych w europejskich programach PO WER, Erasmus, Grundtvig oraz krajowych Teatr i Taniec, Edukacja Kulturalna, Lato w Teatrze. W latach 1997-2003 aktor teatru Uhuru, 1999-2016 związany z Teatrem Tańca EGO VU; od 2001 roku lider Teatru 6 i PÓŁ, instruktor teatralny i animator kultury w Gryfińskim Domu Kultury; od 2005 roku tworzy również jako freelancer. Od 2012 roku jest prezesem stowarzyszenia HYBADU i współzałożycielem Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej

Działalność

od 2001

współpracuje z Teatrem Kana w Szczecinie

od 2001

prowadzi warsztaty teatralne w Gryfińskim Domu Kultury, tworzy i reżyseruje autorskie spektakle Teatru 6 i PÓŁ;

od 2006

realizator kilkudziesięciu projektów społeczno-artystycznych w Europie;

od 2010

współpracuje z teatrem Uckermärkische Bűhnen Schwedt jako aktor, tancerz i choreograf

2014-2017

współpracował z berlińskim Teatrem ANU

1999-2016

tancerz Teatru Tańca EGO VU

2007-2011

pomysłodawca i dyrektor artystyczny interdyscyplinarnego festiwalu Zderzenie Sztuk i Kultur SZTUKOWANIE;

2008-2011

związany z czeskim Teatrem Novogo Fronta;

od 2012

współzałożyciel Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej

od 2012

roku prezes stowarzyszenia Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU;