e

Maja Szymkowiak

Tancerz

Contact:

Performances:

Od lat rozwijam trzy obszary moich zainteresowań, które kreatywnie się przenikają i uzupełniają. Architektura jako tworzenie przestrzeni dla innych, aby pisali tam swoje historie. Taniec i ruch jako opowieść ciała i umysłu w przestrzeni, ze szczególnym upodobaniem do improwizacji. Podróże w świat do przestrzeni jaką jest cisza i przyroda. Ciekawość tych wzajemnych interakcji, nieustannie daje mi impuls do działania i nowych wyzwań.

Maja Szymkowiak – absolwentka Politechniki Szczecińskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka; Obecnie architekt – freelancer. Od 2006 związana z Teatrem Tańca EGO VU jako tancerz i twórca. Brała udział w licznych spektaklach, warsztatach i festiwalach artystycznych w Polsce i za granicą. W roku 2015 wraz z Moniką Barańską stworzyła duet „Jutra”. W 2017 r. brała udział jako tancerka w spektaklu Teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt w Niemczech. Od 2013r. członek stowarzyszenia HYBADU. Koordynator w projekcie kulturalnym europejskiego program PO WER „Cień Mistrza”. Jest częścią zespołu organizacyjnego Festiwalu Małych Form Ruchowych “Jesienna Scena Tańca”.