e

KOBIETA KTÓRA ZAJĘŁA SIĘ OGNIEM

Premiera Środowiska Inicjatyw Artystycznych Hybadu w koprodukcji z Teatrem Współczesnym w Szczecinie 

Komediowy spektakl muzyczny, stworzony na bazie prawdziwych kobiecych historii – kontynuacja mającej gorące grono fanów i fanek KOBIETY ZAGROŻONEJ NISKIMI ŚWIADCZENIAMI EMERYTALNYMI. Opowieść o artystce, która podejmuje się misji naprawy świata, choć ten ciężar ewidentnie ją przygniata. Maria chce wziąć na siebie wszystkie opisane przez kobiety problemy. Te z którymi mierzą się po cichu, w domu i w pracy, zmuszając się do odgrywania roli świetnie radzącej sobie ze wszystkim heroski. Interaktywna, lekka forma musicalu budzi śmiech i zachęca do rozmowy, dodając wydarzeniu wspólnotowy terapeutyczny wymiar.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa 50 000 zł

całkowita wartość projektu 56 000 zł

Spektakl powstał w ramach programu OFF Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Miasta Szczecin

fot. Mila Łapko
kostium: Karolina Grzeszczuk